Chôm Chôm

Quả Chôm chôm nhãn

Chôm chôm nhãn guả nhỏ chỉ độ 15-20 g  Gai ngắn, mã quả không đẹp. Cùi khô, giòn, hương vị ngon. Giá: Liên hệ