Dứa

Quả Dứa ngọt to mắc

Dứa mắc to cùng họ với Khốm. Giá: Liên hệ