Ổi

Quả Ổi Thái

Giá: Liên hệ

Quả Ổi Xá Lị Việt Nam

Giá: Liên hệ

Quả Ổi Sẻ đỏ ruột

Ổi này khi chín có mùi rất thơm. Giá: Liên hệ