Quýt

Quả Quýt Mỹ

Quả Quýt hồng

Quýt hồng là loại cây ăn trái thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khá đặc biệt. Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam là vùng chuyên

Quả Quýt đường

Giá: Liên hệ