Xoài

Quả Xoài Thái Lan nhập khẩu

Xuất xứ từ Thái Lan

Quả Xoài Thơm Cần Thơ

Xoài Thơm ở Cần Thơ

Quả Xoài Hòn

Xuất xứ từ đảo Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang.